Jozefina Komporaly: Radical Revival as Adaptation [Radikális megújulás mint adaptáció]; Plays from Romania: Dramaturgies of Subversion [Romániai darabok: A felforgatás dramaturgiái]

Könyvbemutató
november 21. 12.00 - TIFF Ház

Jozefina Komporaly: Radical Revival as Adaptation [Radikális megújulás mint adaptáció]

Palgrave Macmillan Kiadó, 2017

A könyv az előzményszövegek és súgópéldányok szélsőséges átértelmezését vizsgálja a színpadi adaptációk innovatív formájaként. Ebben a kontextusban a színpadi adaptációkat tevékeny és kockázatokat vállaló, a már meglévő forrásokon végzett beavatkozásokként határozza meg, amelyek az egyszerzős daraboktól az együttműködésben megvalósult alkotásokig és a kollektív alkotási projektekig terjedhetnek. A szélsőséges adaptációk mindeddig nem látott előadóművészeti felfedezésekhez vezető ösvények kialakításának potenciálját hordozzák magukban, azáltal, hogy a kísérletezési gyakorlat és a műfajok és közegek körében megvalósuló, ismételt alkotói transzponálások, illetve átfedések metszéspontjában operál. Életképes színteret biztosítanak a világszerte végbemenő kulturális, társadalmi-politikai és történelmi változásokba ágyazott aktuális kérdések megvitatására, autentikus kapcsot létrehozva a színház és a társadalom között. Jelen kötet az esettanulmányok széles körét öleli fel Alexandru Tocilescu, Thomas Ostermeier, Silviu Purcărete vagy Jaram Lee műveitől olyan projektekig, mint a Punchdrunk, a ZU-UK és a Rimini Protokoll, és kötelező olvasmány mindazok számára, akik érdeklődnek az adaptálással kapcsolatos kutatás és a kortárs színházi gyakorlat iránt. 
 

Plays from Romania: Dramaturgies of Subversion [Romániai darabok: A felforgatás dramaturgiái]

Szerk. és ford. Jozefina Komporaly

Methuen Drama Kiadó, 2022

A Jozefina Komporaly szerkesztésében és fordításában megjelent kötet egy olyan átfogó erőfeszítés eredménye, amely a román drámaírásra és színházra igyekszik ráirányítani a figyelmet az anglofon világban, és kortárs darabok új keletű fordításait gyűjti egybe. A román nyelven író szerzők (például Matei Vișniec) mellett az antológiában megtalálhatjuk még a nemzeti kisebbségek életélményét bemutató alkotók műveit, például a német (Mihaela Panainte Lapályok-adaptációja Herta Müller után), a magyar (Dragomán György Kalucsnija) és a roma (a Giuvlipen Sexodromja) közösségek képviseletében.
A Londoni Művészeti Egyetem színház- és előadóművészet-tanáraként és gyakorló fordítóként Komporaly megkísérel hidat verni az irodalom világa és a színházi szakma között, és az itt megjelenő szövegei brit, illetve amerikai színházi társulatokkal való együttműködésének gyümölcsei. A darabok némelyike tulajdonképpen itt mutatkozott be a világ előtt angol fordításban, például Visky András Temetetlenjei, amelyet a Foreign Affairs színtársulat állított színpadra Londonban, az angol művészeti tanács (Arts Council of England) és a londoni Román Kulturális Intézet támogatásában létrejött sikeres produkció keretében. A kötetben szerepel továbbá a román színház két fő angliai és amerikai támogatója: Faynia Williams a Brightoni Színházból és Melissa Lorraine a chicagói Y Színházból, akik a kötet előszavát és utószavát írták.

A Jozefina Komporaly szerkesztésében nemrég megjelent romániai színdarabgyűjtemény folytatja a színház deterritorializálását az angloamerikai színháztudomány közegében. Továbbá nagy segítségünkre tud lenni, ha mind jelenlegi könyvét, mind szélesebb körben kifejtett erőfeszítéseit a deterritorializáló dramaturgiák keretében szemléljük, Eckersall és mtsai meghatározásában: célzottan létrehozni és meglátni egyre bővülő kapcsolódásokat a színház és a társas világ között, illetve az egyén, a helyi és a globális között. Az ilyen jellegű megközelítés a Darabok Romániából alátámasztását és javát szolgálja, alcíme, a „felforgatás dramaturgiái” pedig ebben az értelemben kitűnő és árnyalt választás.

Kasia Lech, Theatre Research International

 

Kövess minket

                             

Fesztiválnaptár

November - 2022

Napi videó

Tizenegyedik nap 

Kapcsolat

FESZTIVÁLIGAZGATÓ                 
TOMPA GÁBOR
Emil Isac u. 26-28. Kolozsvár
Tel.:+40 264-431 986
office@huntheater.ro


SZERVEZO

FŐTÁMOGATÓ

 

TÁMOGATÓK