Jozefina Komporaly: Radical Revival as Adaptation [Renașterea radicală ca adaptare]; Plays from Romania: Dramaturgies of Subversion [Piese de teatru din România: Dramaturgii ale subversiunii]

Lansare de carte
21 noiembrie 12.00 - Casa TIFF

Jozefina Komporaly: Radical Revival as Adaptation [Renașterea radicală ca adaptare]

Editura Palgrave Macmillan, 2017
 

Această carte analizează reinterpretarea radicală a textelor precursoare și a sugestiilor ca o formă inovatoare de adaptare pentru scenă. În acest context, adaptările scenice sunt definite ca fiind intervenții active și riscante asupra unor surse preexistente, dramatice sau de altă natură, care pot varia de la piese de teatru cu un singur autor până la creații în colaborare și proiecte de devising. Adaptările radicale au potențialul de a constitui o cale de explorare de ultimă oră în domeniul spectacolului, în virtutea faptului că se află la intersecția dintre practica experimentală și multiplele transpuneri și încrucișări creative între genuri și medii. Ele oferă o platformă viabilă pentru negocierea unor preocupări de actualitate încorporate în schimbările culturale, sociopolitice și istorice globale, cultivând astfel o legătură autentică între teatru și societate. Acest volum ia în considerare o serie de studii de caz, de la lucrările lui Alexandru Tocilescu, Thomas Ostermeier, Silviu Purcărete, Jaram Lee la Punchdrunk, ZU-UK și Rimini Protokoll, și reprezintă o lectură vitală pentru cei interesați de studiile de adaptare și de formele de practică teatrală contemporană.

Plays from Romania: Dramaturgies of Subversion [Piese de teatru din România: Dramaturgii ale subversiunii]

ed. și trad. Jozefina Komporaly

Editura Methuen Drama, 2022
 

Acest volum, editat și tradus de Jozefina Komporaly, este rezultatul unei preocupări de a atrage atenția asupra dramaturgiei și teatrului românesc în lumea anglofonă și reunește traduceri recente ale unor piese contemporane. Pe lângă autori care scriu în limba română (cum ar fi Matei Vișniec), antologia include lucrări ale unor creatori care reflectă experiența minorităților etnice care trăiesc în România, cum ar fi cea germană (adaptarea Mihaelei Panainte a operei Lowlands de Herta Müller), maghiară (Pașaportul de György Dragomán) și a comunității rome (Sexodrom de Giuvlipen).
În calitate de profesor universitar care predă Studii de teatru și interpretare la University of the Arts London și de traducător practicant, Komporaly se străduiește să construiască punți între lumea literară și profesia teatrală, textele incluse fiind rezultatul unor colaborări cu companii de teatru din Marea Britanie sau din SUA. Unele dintre piese au avut, de fapt, premiera mondială în traducere în limba engleză, cum ar fi Teresa de András Visky, care a fost montată de compania de teatru Foreign Affairs din Londra sub titlul The Unburied, într-o producție de succes susținută de Arts Council of England și Institutul Cultural Român din Londra. Volumul reunește, de asemenea, doi mari susținători ai teatrului românesc din Marea Britanie și SUA: Faynia Williams de la Brighton Theatre și Melissa Lorraine de la Theatre Y Chicago, care au semnat prefața, respectiv, postfața volumului.

Recenta colecție de piese de teatru din România editată de Jozefina Komporaly continuă deteritorializarea teatrului în cadrul studiilor de teatru anglo-americane. În plus, este cu adevărat util să vedem atât cartea de față, cât și eforturile sale mai ample, prin prisma cadrului dramaturgiei deteritorializante, urmând definiția termenului dată de Eckersall et al.: anume realizarea și observarea unor conexiuni în expansiune între teatru și lumea socială și între individ, spațiul local și cel global. Plays from Romania este fundamentată pe o astfel de abordare și beneficiază de pe urma acesteia, iar în acest sens, subtitlul său dramaturgii ale subversiunii constituie o alegere excelentă și multidimensională.

 

Kasia Lech, Theatre Research International


Urmărește-ne

                    

Calendarul festivalului

November - 2022

Video

Ziua a unsprezecea 

Contact

Directorul Festivalului: Tompa Gábor

Emil Isac u. 26-28. Cluj-Napoca
Tel.:+40 264-431 986
office@huntheater.ro

SZERVEZO

EVENIMENT FINANȚAT DE

 

CU SPRIJINUL